Hautbois des Pyrénées catalanes / El grall de pastor, El graire (Pallars)

On estava tocat


Aquest instrument és típic dels Pirineus catalans. Fins a la primera meitat del segle XX, es tocava des del Rosselló fins a la Ribagorça. Ho mostren tots els instruments retrobats i estudiats al llarg de la serralada pirinenca.

Descripció de l’instrument


Instrument petit, de 27 cm de llarg, tornejat en una sola peça de boix. Està perforat per la part superior amb 6 forats d’interpretació alineats, dos de laterals vers la part inferior, dos forats d’acords a la campana, i al darrere el forat de l’octava alta. Hi ha un anell de reforç a la part inferior, segurament resultat d’una reparació. La perforació és cònica i sona amb una llengüeta de doble canya. L’afinació és en La (440).

El seu origen


Com el clarí de Bigorra o la txanbela suletina, el seu origen és probablement medieval. El trobem en tres formes diferents, una, molt arcaica, feta amb ganivet pels pastors. Una segona que te les característiques del grall d’un sac de gemecs. I la tercera, que jo he reconstruït que te una forma similar al clarí de Bigorra. El model utilitzat per la reconstrucció es guarda al Museu de l’Acordió d’Arsèguel. Fou donat a Artur Blasco per la neboda d’un music, el Ferrer de Tuixent (violonista), que el va trobar en haver de buidar la casa de l’oncle.

Us i costums


Instrument localment emblemàtic del pastoralisme. Segons les recerques d’Artur Blasco, també s’hauria tocat amb el bot de gemecs, en processons, festes i balls. És a mitjans del segle XX que el seu paper s’ha limitat, amb l’arribada de l’acordió diatònic.

[BDS_cadre]
Entre els gralls de pastor que fabrico, proposo dues opcions :

– El respecte de la tradició musical a través de la fabricació de l’instrument « original », amb un grall afinitat en La amb un temprament desigual.

– La creació de models més adaptats a les necessitats de les músiques actuals, amb gralls afinats en Sol i La.
[/BDS_cadre]

Aire de jeu

Cet instrument est typique des Pyrénées catalanes. Jusque dans la première moitié du xx e siècle, il est joué du Roussillon à la Ribagorza, en attestent tout les exemplaires retrouvés et étudiés tout le long de la chaîne des Pyrénées.

Description de l’instrument

 Petit instrument de 27 cm de long, il est tourné dans une seule pièce de buis. Il est percé sur le dessus de 6 trous de jeu alignés, deux latéraux vers le bas, deux trous d’accord sur le pavillon et à l’arrière d’un trou d’octave supérieure. Il a une bague de renfort vers le bas, certainement une réparation. La perce est conique et sonne avec une anche double. La gamme est en La (440).

Origine

 Comme le clarin de Bigorre ou la txanbela souletine, son origine est très probablement médiévale. On le trouve sous trois formes, une première, très archaïque, taillée au couteau par les bergers ; une deuxième ayant les caractéristiques du grall d’un sac de gemecs ; la troisième forme que je reconstruis ayant une forme proche du clarin de Bigorre. L’exemplaire reconstruit est conservé au Museu de l’Acordió d’Arsèguel. Il a été donné à Artur Blasco par la nièce d’un musicien, el Ferrer de Tuixent (violoniste), qui l’a trouvé en vidant la maison.

Rôle social

 Instrument localement emblématique du pastoralisme, selon les collectage d’Artur Blasco, il aurait aussi joué avec le bot de gemecs pour les processions, les fêtes et bals. C’est au milieu du XXe siècle que son rôle a été limité, dès l’arrivée de l’accordéon diatonique.

Parmi les gralls des pastors que je fabrique, je propose deux options :
— le respect de la tradition musicale à travers la fabrication de l’instrument « originel », avec un grall en tonalité de La sur un tempérament inégal.
— la création de modèles plus adaptés aux besoins des musiques actuelles avec des gralls tempérés en tonalité de Sol et La.